A SÖR PLUSZ Kft. kapacitásbővítő projektje

 

A kedvezményezett neve: SÖR PLUSZ Kft.

A szerződött támogatás összege: 112 994 915 Forint

A támogatás mértéke: 50%

 

A projekt tartalmának bemutatása:

A sör előállításához szükséges technológia egy egységet képez a projekten belül, azonban részegységekből áll. Ezek a főzőház, az erjesztő technológia, valamint a kezelő és fejtő rendszerek.

A főzőház egy külön helyiségben került elhelyezésre, aminek a méretezése a beépített technológia igényeihez igazodik. A főzőház kapacitása 1500 liter/főzet, amit naponta 2 alkalommal is le tudunk főzni, így a teljes kapacitás eléri a 3000 litert.

A technológiához igazodó fermentációs tartály nettó 3000 liter/db, komplett szerelvényekkel, 3 körös hűtőköpennyel. Jellemzően a fermentációs tér méretezése adja meg egy sörüzem kapacitását, ami azt jelenti, hogy a 21 napos erjesztési ciklust kell figyelembe venni, tehát a napi kapacitást az erjesztők mennyisége adja meg.

A fejtés hordóba, illetve üvegpalackba történhet. Az üzem alapvetően üvegpalackok töltésére rendezkedik be, hiszen a retail a piaci szegmens, amit céloz a termékeivel. A töltés/fejtés a sörgyártás szempontjából egy rendkívül kényes művelet. A kisüzemek alapvető hiányossága a fejtés korszerűtlen technológiája, ezért mi a lehető legjobb elérhető megoldást választottuk erre. A sok éves palackozás területén szerzett tapasztalat nagyon nagy előny volt a tulajdonosok számára, így könnyebb volt megtalálni a potenciális beszállítói kört, akiket a közbeszerzési eljárásban meghívtak a projektre. 

A fejtő berendezés méretezése az erjesztőtér méretezése alapján lett kialakítva, de túl is méreteztük, hiszen az alkoholmentes kategória a normál sör előállító idő töredéke alatt megalkotható, így sokszorosára növelve a sörgyártó kapacitást. A megvásárolt berendezés töltési kapacitása 6000 db 0,33 literes palack töltésére is elegendő lehet. A fejtő része egy öblítő és egy záró egység is a géppel összeépítve (tri-block rendszer). Az automata sor része még egy címkéző egység is, amivel címkével látjuk el a palackokat, amit töltés-zárás után gyűjtőkarton csomagolást alkalmazunk.

A sörfőzéshez minden egyéb szükséges eszköz rendelkezésre áll a teljes technológiai folyamat hiánytalan lebonyolításához. A mindennapi főzésekhez szükséges egy mobil szivattyú, illetve a rozsdamentes csővezeték rendszer, mely a kész sör lé tartások közti mozgatást végzi szintén a projekt részeként került beszerzésre.

A projektbe nem tudtunk minden szükséges eszközt szerepeltetni, de azokat önerőből beszerezte a vállalkozás.

Összefoglalva, a projekt egy komoly értékteremtő beruházáskét zajlott le. Eredményeként létrejött egy 3000 liter névleges kapacitással rendelkező sör előállító üzem, amiben a fejtő technológiára került a hangsúly, így elérve az áruházláncok igényeit a késztermék minőségét és mennyiségét tekintve egyaránt. További előny, hogy az italgyártásban megszerzett tapasztalatra és értékesítési kapcsolatrendszerre alapozva a sörüzemben holtidőnek számító téli kapacitást minőségi kisüveges funkcionális üdítőital gyártással kívánjuk kiegészíteni. Ezzel a profitábilitás biztosított, hiszen a szezonalitást ki tudjuk küszöbölni.

 

A projekt befejezési dátuma: 2020.11.28.

A projekt azonosító száma: GINOP-1.2.1-16-2017-00696

 

 

Nektársör/gyógysör gyártástechnológiai kidolgozása emelt funkcionalitású sör előállítása céljából

 

A kedvezményezett neve: SÖR PLUSZ Kft.

A szerződött támogatás összege: 49 466 441 Forint

A támogatás mértéke: 65,87%

 

A projekt tartalmának bemutatása:

A projekt egy olyan új termék megalkotására és piaci bevezetésére irányult, ami valós piaci igényekre, legújabb kori kutatásokra és élelmiszeripari fejlesztési trendekre alapozott. Mivel nem létezik ilyen termék az élelmiszer piacon jelenleg, ezért kijelenthető, hogy jelentős újításnak számít, számottevő hatással lehet az egész iparágra. Mint ahogyan már számos funkcionális élelmiszer bevezetésénél beigazolódott, hogy az első megjelenését követően számos új belépő, követő jelenik meg a piacon. A Sör Plusz Kft. által kifejleszteni kívánt termék sikeres piaci bevezetését követően, a már berendezéssel rendelkező, piacon lévő sörfőzdék gyökeresen megváltoztathatják termelésüket és szortimentjüket a Funkcionális Nektársörhöz hasonló termék javára. A termék tudományosan megalapozott, biológiailag hasznos összetevőinek köszönhetően hatékonyan támogatja a speciális élethelyzetben lévő nők és utódaik egészségét, egészséges fejlődését. Ilyen értelemben a már igazolt és működő eredmények alapján hoz létre valami új, innovatív terméket, ami valós piaci igényt kíván kiszolgálni. A termék olyan irányba nyit a piacon, amelyen jelenleg az iparág nincs jelen. Kijelenthető, hogy a termék piaci bevezetése után, annak sikeressége esetén az iparágon belül nagyobb szereplő belépése is várható, hiszen bizonyos termelési volumen felett a kisüzem fizikális korlátai nem életképesek, de a nagyüzem kapacitásai gazdaságosan üzemeltethetőek. Ezt a veszélyt a cég iparjogvédelmi oltalommal kívánja a megalkotást követően kivédeni.

 

A projekt befejezési dátuma: 2020.11.13.

A projekt azonosító száma: GINOP-2.1.7-15-2016-01114